Jdi na obsah Jdi na menu
 


2016

Děkujeme našemu publiku za přízeň a hojnou účast při našich koncertech a přejeme klidné svátky a pevné zdraví v novém roce.


V úterý 13. prosince jsme adventní zpívání završily v Písecké bráně  v rámci vánoční besídky Fresh  seniorů Prahy 6 s punčem a tombolou. Večer měl hřejivou atmosféru a sál byl zcela zaplněn místními seniory, kteří naše dvě vystoupení odměnili velkým potleskem a společným zpěvem koledy Narodil se Kristus Pán na závěr. http://www.freshsenior.cz/akce/

http://www.piseckabrana.cz/

 


V pondělí 12. prosince 2016 se uskutečnil tradiční vánoční koncert  v Modlitebně Vinohradská v Praze 3 od 19:00. Na programu bylo Hasslerovo Cantate Domino, Mendelssohnovo Veni Domine, Qui creavit coelum, české i anglické koledy a koncert završilo koledové pásmo Jiřího Temla "Pastorela" s komorním orchestrem. Pro připomínku nedávno zesnulého Fr. Peterky, představitele Krakonoše, jsme zařadily Krkonošskou pohádku Vadima Petrova. Velký potlesk též sklidila Meditace z opery Thaïs v provedení Vratislava Jambora a Gabriely Kubátové a premiérová Betlémská muzika s dudy - koleda naší členky Mileny Rakové.

Program: Cantate Domino Hasslera, Veni Domine - Mendelssohn, Andělské přátelství A. Michny, Qui creavit coelum, Tři anglické koledy v úpravě Michaela Pinkase, Meditace z opery Thais, Hallelujah L. Cohena, Narodil se syn, Betlémská muzika M. Rakové, Krkonošská pohádka V. Petrova, Pastorela Jiřího Temla, přídavek: We Wish You a Merry Christmas a Purpura v úpravě Ivana Zelenky.

Spoluúčinkovali: Marie Johnson- soprán, Vratislav Jambor - klavír, Lucie Bublíková - dudy, Marie Kroužková - flétna, Gabriela Kubátová - housle, Anežka Kyselková - violoncello, Soňa Sedláková - klarinet, Michaela Cásková - perkuse.

 

dsc_2498.jpg


 

V sobotu 10. prosince byl od tří koncert v Domově seniorů Elišky Purkyňové v Praze 6 a od 17:00 vystoupení v rámci Vánočních trhů na Pražském hradě.

Adventní trhy na Pražském hradě


 

V pátek 9. prosince se konal Adventní koncert v historickém sále na Marjánce na Břevnově od 19:00. ​Poprvé jsme zde provedli zajímavé pásmo českých koled Jiřího Temla s komorním orchestrem a dudáckou Betlémskou muziku naší členky Mileny Rakové. Koncert navštívilo velké množství místních občanů a i řada bývalých členek PSPU, a proto mělo vystoupení neopakovatelnou atmosféru. Anglické koledy a Qui creavit coelum dirigoval premiérově Michael Pinkas.
Děkujeme za krásný potlesk!

Pastorela na Marjánce 2016

 


14.-16. října 2016 jsme se zúčastnily Mezinárodního festivalu hudebního romantismu ve Vlachově Březí, zpívaly jsme nejen v modlitebně v Husinci, ale zúčastnily jsme se i soutěže a  krásného závěrečného koncertu všech sborů s pošumavskou filharmonií. Dirigent Ivan Zelenka byl oceněn zvláštní cenou za jeho mnoholetou sbormistrovskou práci.

husinec-2016-img_0744.jpg

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zums-vb.cz/sborovy-festival/galerie/

https://uloz.to/!UqC9fABixGfj/msfhr-2016-zaverecny-koncert-mp4

 


Během zpěvních prázdnin jsme se sešly u třídění poslední části našeho stoletého dvacetimetrového notového archivu a zredukovaly jsme cca 7 metrů archiválií do devíti malých krabic. Nyní se všechny naše noty vejdou do jediné velké skříně, což se na počátku zpracovávání archivu před deseti lety zdálo zhola nemožné.

 


Noc kostelů pátek 10. června - PSPU vystoupilo v kostele sv. Martina ve zdi  v Praze 1, Martinská 8 (u Uhelného trhu) od 20,00. Sbor se představil téměř hodinovým programem skládajícím se z úpravy lidových písní a textů, spirituálů a duchovní hudby. Naše vystoupení v tomto starobylém kostele s krásnou akustikou bylo hojně navštíveno... http://www.martinvezdi.eu/

 


Koncert se Sborem Sofijských učitelek a Mandolínového orchestru Sofia se konal v neděli 5.června od 17:30 ve zcela zaplněném secesním sále Na Marjánce v Břevnově. S radostí jsme uvítaly i pražské publikum s bulharskými kořeny. Koncert dvojjazyčně uvedl pan Angel Marinov z Bulharského kulturního institutu. http://www.bki.cz/about/

Na koncertu zazněl Janáček, Smetana, Dvořák, Fibich, Bach, Rachmaninov, Schubert, Mozart, i Hassler. PSPU provedlo sborové úpravy lidových písní a textů a spirituály a dále vystoupili naši vzácní hosté ze Sofie s mezinárodním programem, řada skladeb byly známé kusy vážné hudby. Publikum velmi ocenilo unikátní vystoupení s mandolínami a bouřlivý potlesk sklidila i závěrečná společná skladba Alleluia od Boyce v úpravě  R. Robinsona, dirigovaná oběma dirigenty - I. Zelenkou a G. Grigorovem. Krásný večer byl zakončen přátelským posezením s občerstvením pro oba sbory a jejich doprovod. Milé setkání jsme zakončili společným tancem na bulharskou hudbu. Budeme rády vzpomínat na tento hezký večer.

Program koncertu na Marjánce
​Sólistka Sofijských učitelek - Mimi Nikolova na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=lcnENPmFaQc
https://youtu.be/D9-KmHZCRSE

Sbor sofijských učitelek byl založen po vzoru PSPU, díky inspiraci návštěvou a koncertním turné Pěveckého sdružení pražských učitelek v Bulharsku v roce 1934. Nyní, po více než osmdesáti letech, jsme uvítali naše bulharské následovnice v České republice.
Pozvánka na koncert na Marjánce

Sofijské učitelky a Mandolínový orchestr Sofia

Poezie hudby a písní propojila učitelky, které svůj život zasvětily hudbě. Sbor sofijských učitelek byl založen v roce 1934  Peterem Boyadjievem a jeho nástupce Krum Boyadjiev sbor proměnil ve špičkový soubor. Od roku 1954 byl uměleckým vedoucím známý bulharský dirigent Vasil Arnaudov. Na tento trend navázala Lidia Dimitrova, která vedla sbor 32 let. S pomocí slavného bulharského hudebníka Theodora Museva rozšířila repertoár sboru, jakož i barvu zvuku a hudební umění. Od roku 2016 sbor vede Grigor Grigorov, sbormistr s bohatými zkušenostmi s různými prestižními vokálními tělesy. Sboru byl udělen Řád sv. Cyrila a Metoděje, je několikanásobným laureátem Národního festivalu pro amatérské soubory a získal zlaté medaile i diplomy za špičkový umělecký výkon.  Byl mu propůjčen titul “Representative”. Sbor je také laureátem 10. Mezinárodního sborového festivalu v městě Goricia v Itálii (1998), kde byl nominován za dvě kategorie – polyfonie a národní hudba.

Music has brought together women with the most human profession – teaching. It’s a heavenly world of musical hues, emotions and poetry, a wonderful conspiracy of schoolteachers, who have devoted themselves to singing. The Sofia Lady Teachers Choir was founded by Peter Boyadjiev. His successor Krum Boyadjiev turned it into first-class choir. Since 1954 its artistic director was the famous Bulgarian conductor Vasil Arnaudov. Its upward trend continued thanks to Lidia Dimitrova (1933-2014). Of 40 years devoted to music, she spent 32 years with the Sofia Lady Teachers Choir. With the able assistance of renowned Bulgarian musician Theodor Musev expanded its repertoire, sound coloring, and musical artistry. Since 2016 the choir has been conducted by Grigor Grigorov - a conductor with rich experience from various prestigious choir and vocal ensembles. The Sofia Lady Teachers Choir has been awarded the Order of Saints Cyril and Methodius (1st Degree). It is a laureate of the I, II, III, IV, V, VI and VII National Festivals for Amateur Groups, and has received Gold Medals and Special Diplomas for high artistic achievements. It has been granted the title of “Representative”. The chorus is a laureate of the 10th International Choral Festival in the town of Goricia, Italy, where it was nominated for two categories – polyphony and national music.

Mandolínový orchestr Sofia vznikl v roce 1940 a jeho umělecký život se vyznačuje oddaností, nadšením a lásce k hudbě. Zakladatelem a dirigentem orchestru byl maestro Assen Dimitrov (1913-2000), talentovaný, temperamentní a plný iniciativy. Pod jeho schopným vedením orchestr rychle získal vedoucí postavení mezi podobnými orchestry v Bulharsku a dosáhl velkých úspěchů. Vystoupení orchestru jsou plná krásného zvuku, výrazu a virtuozity. V rámci oslav  svých 85. narozenin Assen Dimitrov předal taktovku své neméně známé dceři Lidii Dimitrové (1933-2014), též sbormistryni Sboru sofijských učitelek. Od roku 2016 vede orchestr Grigor Grigorov (nar. 1993). Orchestr byl oceněn Řádem sv. Cyrila a Metoděje, je laureátem ze sedmi národních festivalů a získal 1. místo v VII. Mezinárodní soutěži mandolinových orchestrů v Kerkrade (Nizozemí) a Mezinárodní soutěži ve Falkenstein (Německo). Je držitelem Velké ceny města Sofie.

The Mandolin Orchestra “Sofia” came into existence in 1940. Its artistic life is marked with unwavering devotion, effort, and love for music, enthusiasm, selflessness and starry moments. The founder and conductor of the orchestra was maestro Assen Dimitrov (1913-2000) – talented, lively and full of initiative. Under his leadership the orchestra rapidly acquired a leading position among similar organizations in Bulgaria and gained attention and universally-acknowledged achievements. The performances of the orchestra are full of sound, virtuosity and expressivity. On his 85th birthday Assen Dimitrov handed down his conductor’s baton to his not less renowned daughter  Lidia Dimitrova (1933-2014), also the conductor of the Sofia Lady Teachers Choir. Since 2016 the orchestra has been conducted by Grigor Grigorov (born 1993) - a conductor with rich experience from various prestigious choir and vocal ensembles. The Mandolin Orchestra “Sofia” was awarded the Order of Saints Cyril and Methodius (1st Degree). It’s a laureate of seven national festivals held over the years, it won first place at the 7th International Competition for Mandolin Orchestras of Kerkrade, Netherlands and the International Competition in the town of Falkenstein, Germany. It is the holder of the Grand Prize in the city of Sofia.

 

__________________________________

 

Koncertní vystoupení na 16.festivalu Foersterovy Osenice v sobotu 4.června 2016. PSPU i další účastníci, včetně Sboru sofijských učitelek a lublaňského sboru Anton Foerster vystoupili v Osenickém kostele 10:00 a 14:00 v Amfiteatru u Foerstrova památníku a večer v Dětenické sokolovně od 19,00. Během 2,5 hodinové série vystoupení všech sborů v Amfiteatru, moderované Alfredem Strejčem, jsme prožily pěkné přátelské chvíle, zakončené ovšem průtrží mračen. Díky kouzelným slovům moderátora Alfreda Strejčka se zázračně bouře přehnala a mohli jsme si na závěr společně zapět 4 písně, včetně Foersterových Rodné brázdy v šíř i v dál ... Za provedení Foersterovy Písničky a skladeb I. Zelenky byl náš sbor oceněn:
Ocenění Foersterovy Osenice 2016
Děkujeme pořadatelům, organizátorům a dobrovolníkům krásný festival, chutné pohoštění a hezkou možnost si společně zazpívat a spřátelit se s dalšími sbory. Byly to nezapomenutelné chvíle... Díky!
Foersterovy Osenice 2016
Plakát koncertu v sokolovně Dětěnice

_____________________________________


Pěvecké sdružení pražských učitelek ve spolupráci se Společností českých skladatelů AHUV  uspořádalo koncert  Autorský večer k životnímu jubileu hudebního skladatele a dlouholetého dirigenta PSPU Ivana Zelenky

Pondělí 30. května 2016 od 18:30 ​Sál Martinů, HAMU, Lichtenštejnský palác, Praha 1
Spoluúčinkovali Václav Kunt - flétna, Milan Zelenka - kytara, Lída Vernerová - soprán - sólistka Opery ND, Sdružení hlubokých žesťů České Filharmonie, Vratislav Jambor - klavír, Marie Johnson - soprán. 

Na koncertě zazněly vokální a instrumentální skladby jubilanta a jeho úpravy lidových písní, spirituálů a populárních písní:

Ave Maria, Swing Low Sweet Chariot, Elegie pro kytaru a flétnu, Červená růžičko, Okolo Třeboně, Kdyby mě to Pán Bůh dal, cyklus Uleželé želé, My Lord, Hand Me Down My Silver Trumpet, Georgia, Pět fejetonů pro hluboké žestě (č.4 a 5), Cantate Domino, Jizerská padesátka.

Program Autorského večera dirigenta Ivana Zelenky

Ivan Zelenka 75 - foto Ivan Navrátilík

 

__________________________________

 

KONCERT V KOSTELE sv. MARTIN VE ZDI v pátek 15.4.2016 19,00-20,30

PSPU provedlo sborové skladby inspirované lidovou hudbou a texty a duchovní skladby. Smíšený Městský sbor Döbeln zazpíval náročný mezinárodní program:

 Italská píseň z 15. století Alta Trinita
Johann Sebastian Bach, z kantáty 147 - Lob und Dank wolln wir Dir singen
Giuseppe de Marzi
- Signore delle cime
arr: Wilfried Lang
- Großer Gott wir loben Dich
irský tradicionál, arr.James E. Moore
- An Irish Blessing
Kanon podle Felix Mendelssohn Bertholdy
- Er hat seinen Engeln
August Harder před 1813, arr. Holger Wiesner
- Geh aus mein Herz
Africká večerní modlitba, arr. Klaus Wolf
- Kumbaya my Lord
Johann Kaspar Backofen
- Heute zum Feste
Wilhelm Ganzhorn, arr.: Fritz Heft
- Im schönsten Wiesengrunde
Hubert von Goisern, Satz Lorenz Maierhofer
- Weit, weit weg
Anton Wilhelm Florentin, arr. Johannes Brahms
- Da unten im Tale
Sholum Secunda arr. Siegfried Winter
- Dona, dona
Herbert Hughes, arr. Christoph Schönherrr
- Down by the Salley's Garden
Melodie Polonaise J. Nikorovicz
- Apaisement
Arr. Tilo Kittel
- Guter Mond, du gehst so stille
Dimitri Bortnianski, arr.: Hans –Joachim Rolf
- Tebje Pajom
Johann Friedrich Reichardt , arr. W. Weismann
- Der Frühling hat sich eingestellt
Johann Friedrich Reichardt
- Wach auf, meins Herzens Schöne
Felix Mendelssohn Bertholdy
- Hebe deine Augen auf
Litevská lidová, arr. Rolf Lukowsky
- Zogen einst fünf wilde Schwäne
Jaques Arcadelt
- Ave Maria

Stadtsingechor Döbeln e.V. je smíšený sbor, který má již více než padesátiletou historii. Jeho domovem je malé městečko Döblen v srdci Saska. V současné době zpívá ve sboru 58 zpěváků a má velmi široký a rozsáhlý repertoár. Například klasická díla Bacha, Händela, Beethovena a Mozarta. Ale součástí repertoáru jsou také madrigaly, lidové písně, spirituály, náboženské skladby i současná hudba. Sbor byl založen v roce 1964 z iniciativy döblerského učitele Heinze Opitze ve spolupráci se Svobodnou německou odborovou organizací Německé demokratické republiky (FDGB) . Od počátku byl kladen důraz na to, aby se jeho zvuk lišil od jiných sborů. A tak byl v roce 1974, jako první sbor NDR, účastníkem Beskydských sborových slavností v Polsku. V roce 1981 převzal dirigování sboru dnešní umělecký ředitel Stefan Tichy. V souvislosti s politickými změnami v roce 1990, bylo založeno sdružení a sbor se přejmenoval na "Stadtsingechor Döbeln e.V." a otevřely se mu nové příležitosti a vyvinuly přátelské vztahy se sbory partnerských měst Heidenheimem, Unnou, Vyškovem a Givorsem. Společné koncerty a výlety obohatily jejich sborové životy. Prezentují se především na kulturních událostech Saska. V roce 1998 sbor získal „Heimatpreis der Kultur" a 2006 byl dirigent Stefan Tichy oceněn za své umělecké celoživotní dílo. V roce 2014 oslavil sbor galakoncertem 50. výročí založení.

Městský sbor Döbeln