Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jiří Vyskočil (1928-1993)

jirivyskocil.jpgSbormistr PSPU v letech 1972-1993.

Jiří Vyskočil se narodil 15. května 1928 v Praze. Na Karlově univerzitě vystudoval hudební vědu a současně také hru na varhany, hudební kompozici a dirigování. Již za studií byl dirigentem univerzitního souboru a byl i sbormistrem armádního souboru v Hranicích během své vojenské služby. Jako varhaník koncertoval v Praze, Paříži a v Poitiers. Dirigoval sbor při chrámu sv. Markéty v Praze na Břevnově. Pracoval též pro Československý rozhlas v útvaru programových dokumentačních a archivních fondů. Vedle umělecké činnosti se věnoval též sepisování teoretických prací. PSPU řídil od roku 1972. Zemřel 2. února 1993.

Mgr Jan Špringl (citace z chystané publikace ke 100. výročí PSPU)

 


 

Dlouholetá členka PSPU paní Julie Jindráková napsala o Jiřím Vyskočilovi v roce 1998:


PhDr Jiří Vyskočil se narodil 15. května 1928 v rodině bankovního úředníka, výborného houslisty – amatéra. Po absolvování reálného gymnasia studoval dějiny hudby na Filosofické fakultě UK, svá studia však musel na základě prověrek a z ideologických důvodů přerušit. Studoval pak soukromě hru na varhany (B. A. Weidermann, J. Kuhn) a hudební teorii (F. Spilka, F. Brož, J. Tandra). V roce 1952 složil z těchto oborů státní zkoušky. Dalším jeho studijním oborem byla ekonomie, v níž získal hodnost diplomovaného technika pro práci v Podniku místního hospodářství. Po rehabilitačním řízení dokončil v r. 1970 studium dějin hudby na FF UK a získal hodnost promovaného historka. Teprve v roce 1991 mu byl se zpětnou platností udělen titul doktora filosofie.

Pokoušel se o uplatnění v hudebním oboru, ale to se mu dlouho nedařilo. V roce 1972 nastoupil ve vydavatelství Českého hudebního fondu Pantonu. Zde vykonával funkci ekonomického náměstka ředitele, ale tato práce ho z pochopitelných důvodů neuspokojovala. Teprve na základě konkurzního řízení v r. 1985 nastoupil v Československém rozhlase do funkce vedoucího ústředního fondu hudebnin. A tak až zde, bohužel že v závěrečných letech své produktivní činnosti, byl zaměstnán podle svých představ - a jak to konečně odpovídalo jeho odborným znalostem i jeho vzdělání. Na tomto místě pracoval ještě i v důchodu do ledna r. 1993.  

Z uměleckého působení Jiřího Vyskočila je třeba připomenout jeho činnost varhanickou. Byl varhaníkem v kostele sv.  Filipa a Jakuba na Zlíchově, dále u sv. Ducha v Praze 1, nejdéle však působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice sv. Markéty v Břevnově, kde vedle smíšeného sboru vedl i chlapecký a mužský chámový sbor. Sám koncertoval též jako sólový hráč na varhany i v cizině, především ve Francii (Paříž – Notre Dame 1971 a 1978, Poitiers 1980).

Významná byla jeho činnost sbormistrovská. Od r. 1972 až do své smrti 2. února 1993 byl sbormistrem Pěveckého sdružení pražských učitelek. Jeho přes 20 let dlouhé sbormistrovské údobí zanechalo na úrovni tohoto sboru trvalé stopy kvalitní práce. Jeho zásluhou se PSPU dařilo udržovat stále vysokou uměleckou úroveň, která s úspěchem obstála i v mezinárodní konkurenci ženských pěveckých sborů (1. cena mezinárodní soutěže sborového zpěvu v Montreux 1989, Švýcarsko). Jeho doménou byla sborová polyfonie a církevní hudba vůbec. Jako výborný varhaník, dokázal s předivem hlasů zacházet jako s varhanními rejstříky, s dokonalým citem pro výstavbu kompozičního celku. Vedle vedení PSPU byl též v období let 1982– 1987 sbormistrem kladenského mužského sboru Smetana–Slovanka, jehož členové rovněž rádi na Jiřího Vyskočila vzpomínají. Je až k neuvěření, že v tomto období zvládl ještě vést a řídit i chrámový sbor u Křížovníků v Praze.

Skladatelská činnost Jiřího Vyskočila není rovněž zanedbatelná. Napsal četné skladby duchovní – mše, requiem apod., dále skladby světského charakteru pro sborové účely, dále komponoval i řadu instrumentálních skladeb pro varhany, klavír, žestě atd.

Po listopadu 1989 započal práci na Stručném slovníku duchovní hudby, kterou dokončil a vydal v r. 1992. Rozpracoval, ale bohužel již nedokončil Nauku o varhanní improvizaci.

PhDr. Jiří Vyskočil byl členem UČPS (Unie českých pěveckých sborů), Sdružení sborových dirigentů, Asociace hudebních umělců a vědců a OSA (Ochranný svaz autorský). V roce 1982 obdržel čestné uznání Městského výboru odborového svazu pracovníků školství a vědy, v roce 1983 byl oceněn ministrem kultury ČR udělením titulu Zasloužilý pracovník kultury.


Julie Jindráková